Palvelukuvaus

1. Koulutus

Koulusta yksi tai useampi opettaja tai henkilökuntaan kuuluva suorittaa KnowNow-koulutuksen, josta hänelle myönnetään KnowNow-lisenssi. Koulutus kestää yksi – kaksi päivää.

2. Yhteyshenkilö

Koulusta valittu tai valitut KnowNow-yhteyshenkilöt perehdytetään KnowNow-hyvintointiavaimen pedagogisiin perusteisiin, mittareihin ja mobiilisovelluksen käyttöön. Koulutus antaa hyvät eväät soveltaa konseptia omassa koulussa.

3. Sertifiointi

Kouluille, jotka toteuttavat KnowNow-ohjelmaa koko koululle myönnetään KnowNow-hyvinvointisertifikaatti. Sertifikaatti toimii kodin ja koulun yhteistyössä kotien suuntaan mitattuna todistuksena siitä, että koulu arvioi säännöllisesti oppilaiden hyvinvointia. Hyvinvointi on todistetusti suorassa yhteydessä koulumenestykseen, työhyvinvointiin (työrauhaongelmiin), motivaatioon, käyttäytymiseen ja oppimistuloksiin.

4. Laitteisto

Mittauslaitteet ovat vuokrattavia. Hyvinvointimittausten jälkeen mittarit voidaan palauttaa. Näin koulun ei tarvitse investoida teknologiaan ja huolehtia laitteiden huoltamisesta.

5. Laitteiston toimittaminen ja palauttaminen

Mittarit ja näyttötabletit näyttävät opettajille reaaliakaisen tiedon hyvinvoinnin kehittymisestä. Laitteet toimitetaan kuljetuslaatikoissa koululle. Jokainen laatikko sisältää 30 numeroitua mittalaitetta ja yhden tabletin sekä käyttöohjeet. Mittarit palautetaan vuokrasopimuksen päätyttyä samassa kuljetuslaatikossa.

6. Mittaustulosten seuranta

Tulokset näkyvät mobiiliohjelmistossa reaaliajassa ja niiden tulkinta on helppoa. Yhteysopettaja auttaa analyysissa, myös KnowNow:n tekninen tuki on apuna.

Tilaa KnowNow™-hyvinvointiavain koulullesi

fiFI