Hyvinvoinnin avaimet

KnowNow–avaimessa yhdistetään teknologia ja pedagogiikka saumattomasti yhteen. Teknologiaa käytetään subjektiiviseen ja objektiviseen mittaamiseen ja taustatiedon keräämiseen. KnowNow-pedagogiikka perustuu kolmeen hyvinvointia tukevaan osa-alueeseen: Hyvinvointioppimiseen, Hyvinvointijohtamiseen ja Hyvinvointiympäristöihin.

KnowNow™-hyvinvointiavaimen teknologia

KnowNow-mittauksen avulla saadaan tietoa lapsen energisyydestä. Kiinnostuksen kohteena on, miten energiseksi lapsi itsensä kokee koulussa, kotona, harrastuksissa ja kavereiden kanssa. Energisyyttä havainnoidaan  subjektiivisesti ja objektiivisesti mitatun datan perusteella KnowNow-mittalaitteella, joka perustuu Suunnon Movesense -teknologiaan. Laitetta pidetään rannekellon tavoin. KnowNow-mittari tunnistaa pienetkin liikkeet ja sen avulla voidaan muun muassa  erotella uniaika ja passiiviset hetket (vaikkapa istuminen ja ruutuaika) mutta myös eritasoiset liikuntasuoritukset.

KnowNow™-hyvinvointiavaimen pedagogiikka

Hyvinvointioppiminen

Hyvinvoinnin opettaminen koetaan usein vaikeaksi. Tieto ei siirry elämäntapamuutokseksi. Hyvinvoinnin oppiminen on sen sijaan helppoa, koska siinä oppilas ohjautuu sisältäpäin, jolloin erillistä motivointia ei tarvita ulkoapäin, ainoastaan rakenne oppimiselle. Hyvinvointioppiminen vastaa kysymykseen ”Miksi?”.

Hyvinvointijohtaminen

Hyvinvoinnin johtaminen vastaa kysymykseen ”Miten?”. Se suuntaa konkreettisesti oppilaan kohti oppimisen tavoitetta.  Tavoitteita ei rakenneta ainoastaan yksilöllisesti vaan luokkatasolla – pedagogisesti ja tekniikan tuella.

Hyvinvointiympäristöt

Hyvinvointiympäristöt ovat fyysisiä ja sosiaalisia. Ne joko mahdollistavat tai hidastavat oppijoita saavuttamaan oman maksimipotentiaalin. KnowNow avain auttaa oppilasta hahmottamaan sosiaalisten suhteiden ja vapaa-ajan vaikutuksen omaan hyvinvointiin. Yhdessä on helpompi muuttua kuin yksin. Se vastaa kysymykseen ”Mitä?”.

”Enemmän hyvinvointia, vähemmän ongelmia.”
–Jukka Sinnemäki, Global Teacher Prize 2018 -finalisti

10 syytä ottaa käyttöön KnowNow™-hyvinvointiavain

  • Lapsen itseymmärryksen kehittyminen.
  • Oppija ymmärtää oppimansa oman persoonansa kautta.
  • Oppimisvalmiuden mittaamisen keino.
  • Oppiaineiden syventäminen.
  • Lapsen ja hänen kasvattajiensa välisen ymmärryksen syventäminen.
  • Uusi työkalu kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.
  • Työrauhan edistäminen luokassa.
  • Henkilökunnan työssäjaksaminen.
  • Johtamisen ja erityisopetuksen resursointi.
  • Reaaliaikainen tieto koulun johtamisen tukena.

Tilaa ilmainen lisätietopaketti sähköpostiisi

Haluatko kuulla lisää KnowNow™-hyvinvointiavaimesta?

Palvelun tuottaa Knowoy

fiFI