Hyvinvoinnin ja oppimisen suhde

Henna Haapala, Opettaja, LitT

“Hyvinvointi ja oppiminen vaikuttavat toisiinsa, tämä tiedetään niin tutkimuksen kuin arkikokemuksen perusteella. Hyvinvoinnin tarkasteleminen oppimisen viitekehyksessä on hedelmällinen tapa lähestyä hyvinvoinnin edistämistä lapsilla ja nuorilla. Lapset ja nuoret voivat oppia omasta elämästään, tavoistaan, arvoistaan ja arvostuksistaan – ja ennen kaikkea mahdollisuuksistaan vaikuttaa omiin hyvinvointia lisääviin ja heikentäviin valintoihinsa. Hyvinvointia tukeva pedagogiikka keskittyy kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä tyytyväisyyden ja myönteisen olon lisäämiseen, jolloin hyvinvoinnin ja oppimisen edellytykset mahdollistuvat.”

Asiantuntijuus- ja tutkimusalueeni ovat seuraavat. Kerron niistä mielelläni lisää.

  • Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus
  • Kouluhyvinvointi, oppilaiden sosiaalinen suhteet
  • Oppilasarviointi, erityisesti liikunnassa ja terveystiedossa
  • Hyvinvointia tukeva pedagogiikka ja hyvinvointioppiminen

Aiheesta lisää seuraavissa videoissa:

KnowNow™ antaa avaimet hyvinvoinnin ja oppimisen kehittämiseen

Katso myös nämä

Miksi pitäisi mitata?
Hyvinvoinnin mittaaminen
Annetaan auringon paistaa sisältä!
Hyvinvointi on onnellisuutta
fiFI