Oppiminen lähtee hyvinvoinnista

KnowNow tarjoaa siihen avaimet.

Asiantuntijoiden ajatuksia hyvinvoinnista

Liikunnan opettaja, PT
Irina Matilainen-Tuokkola
Hyvinvointi on onnellisuutta
Kasvatustieteen tutkija
Pasi Matikainen
Hyvinvointi on kohtaamisia
Opettaja, LitT
Henna Haapala
Hyvinvointi ja oppiminen
Liikuntafysiologian tutkija, FT
Eero Haapala
Hyvinvoinnin mittaaminen
Opettaja
Jukka Sinnemäki
Panosta hyvinvointiin

KnowNow™-hyvinvointiavain

KnowNow –avaimessa yhdistetään teknologia ja pedagogiikka saumattomasti yhteen. KnowNow-teknologiaa käytetään lapsen hyvinvoinnin mittaamiseen ja hyvinvointiin liittyvän taustatiedon keräämiseen. KnowNow-pedagogiikan kolme osa-aluetta, hyvinvointioppiminen, hyvinvointijohtaminen ja hyvinvointiympäristöt, muodostavat lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeän kokonaisuuden.

Teknologia ja pedagogiikka yhdessä muodostavat KnowNow-avaimen, joka on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tapa käsitellä oppilaan ja luokan hyvinvointia. Se on oppilaan avain ymmärtää omien valintojensa seuraukset ja mahdollisuudet. Opettajalle se antaa reaaliaikaista tietoa oikeisiin pedagogiisiin valintoihin oppilaan ja luokan kanssa. Vanhemmat saavat uutta tietoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista koulussa ja vapaa-ajalla sekä avaimet uudenlaiseen positiiviseen vuoropuheluun lapsen ja koulun kanssa.

Ei puhuta vain numeroista vaan päästään kiinni siihen “miten sinä voit ja mitkä asiat siihen vaikuttavat”.

Lue lisää KnowNow™-hyvinvointiavaimesta

https://knownow.fi/wp-content/uploads/2018/11/Woman_pointing_up.png
fiFI